Bloggarkiv

FTF och FAO förlänger kollektivavtalet


Ja då var det äntligen klart att FTF och FAO förlänger avtalet och låter vårt kollektivavtal löpa hela avtalstiden ut.

I förra årets medling som blev då vi inte var överens om siffran för nödutgången, blev en av konsekvenserna att hela kollektivavtalet kunde sägas upp från båda sidor.

Nu kom man då i måndags överens om att inte säga upp avtalet och man har gjort lite ändringar gällande ”lönebilagan” dvs det som gäller lokala löneavtal, nödutgång, siffra och så.

Dessa ändringar är:

  • Siffran i nödutgången skall vara det som på svensk arbetsmarknad kallas märket. För 2013 kommer denna siffra med all sannolikhet inte vara känd förrän i april månad.
  • Förbudet mot lönedialog om de lokala parterna inte lyckas träffa någon överenskommelse tas bort. Erfarenheterna från Skandia, som hamnade i nödutgången 2011, är att medlemmarna inte förstod varför man inte skulle få prata lön med sin chef.
  • Skrivningen om förhandling i ”nödutgången” har förtydligats. Den skall främst handla om lönedialoger med dålig kvalitet eller där processen inte följt vad som avtalats lokalt.
  • Den skarpa 50 % – garantin ersätts med den mjukare formulering som fanns i vårt kollektivavtal fram till 2011. Det är samma skrivning som de flesta föreningarna redan idag använder som garantiskrivning.

Vi har de senaste två åren träffat nästan 100 lokala löneavtal. Bara i ett enda fall har denna ”nödutgång” behövts användas. Orsaken till detta mycket goda resultat tror jag är ganska klar. Det handlar om att lokalt har alla parter varit införstådda med att kärnan i vårt avtal är att vi skall komma överens.

Du kan läsa hela pressreleasen HÄR

Men vad detta innebär för vår process är för tidigt att säga. Vi kan faktiskt redan nu börja förhandla med arbetsgivaren hur vi vill göra nästa år, men sätter vi en siffra så är det den som gäller oavsett vad den centrala förhandlingen säger. Men det viktigaste är kanske att göra processen och samtalen så bra som möjligt och få en ok löneökning som både är bra för företaget med tanke på ekonomin och för att man ska känna att det lönat sig att göra ett bra jobb!

Men vad är era tankar? Vad tycker ni är en rimlig siffra för nästa års löner? Jag ber er inte om ert drömläge nu, utan vad som vore rimligt 😉

Vi ses och hörs!

Lars Dahl

 

Löner, löner, och åter löner


Innan semestern gick det ut en enkät om lönedialogen till alla som omfattades av årets dialog.

En snabb kommentar om den fick ni även efter midsommar men nu tänkte jag återrapportera lite mer i detalj.

Det var 112 personer som besvarade enkäten vilket var 59% av de som fått den. Förra årets enkät var det 74% som svarade.  Tycker det är bra att över hälften av er svarade!

Första frågan var hurvida ni gillar generella påslag eller inte, och ca 56% svarar att att det är bättre om det delas ut individuellt. Det är ändå avsevärt många (35%) som tycker att en del ska vara generellt och del ska vara individuell.

 

Vidare så har vi även frågat om du tror att det gör någon skillnad att ha dialoger i två steg och där svarar hela 65,5% att det inte tror att det gjorde någon skillnad. Detta är en ökning från förra året och gör mig lite bekymrad. Jag tror nog att vi får ha ett medlemsmöte så ni får tala om hur ni vill ha era lönedialoger för det var bara 20% som tyckte det fungerade bra.

De flesta känner dock att de förberett sig bra inför sin första lönedialog, men om man då sen ser att det flesta inte känner att det gjorde någon skillnad så förstår jag om man är besviken.

68% tycker att lönedialogerna var en naturligt fortsättning på uppföljningssamtal och utvecklingssamtal de haft under året och 82% tycker att det lades ner tillräckligt med tid för att ha dialogerna.

I det stora hela verkar det vara väldigt delat vad man tycker. Hälften tycker att det varit ok eller riktigt bra och andra halvat tycker att det fanns utrymme för förbättringar alternativt fungerat dåligt.

Men jag kommer ta med era åsikter och kommentarer till ledningsgruppen så vi alla kan diskutera dem och se hur vi kan få bättre resultat till nästa år.

Det är som sagt viktigt att ni får säga ert. Jag kommer också med personalklubbsstyrelsen planera att ha ett medlemsmöte där ni kan få komma med idéer om hur vi kan göra processen bättre! Men det blir någon gång i slutet av året eller början av nästa.

Hela materialet kommer jag att lägga upp på våra inloggade sidor på FTF.se. Du måste vara medlem i FTF och ha din kod för att kunna logga in. Där finns även alla kommentarer med, som jag kommer välja några utvalda att besvara här. Är det någon av kommentarerna du känner att du vill ha svar på så är det bara att säga till!

Och jag kan avsluta med och säga att vi fick våra 2.6% för kollektivet.

Vi ses och hörs!

Lars Dahl

Lokala löneavtalet klart. Minst 2.6% kom vi överens om!

I fredags förra veckan träffade vi arbetsgivaren och satte oss för att förhandla löneutrymmet i årets lönedialog!

Vi kom överens väldigt fort faktiskt och vi kom fram till att vi skulle skriva ett avtal på minst 2.6%. Jag och Håkan Haraldsson som förhandlade tyckte det var rimligt med tanke på det ekonomiska läget i bolaget. Vi är glada att vi fick in ordet minst i avtalet så vi inte är helt låsta vid siffran 2.6%. Som ni har kunnat läsa tidigare så har det ju i de centrala förhandlingarna varit meningskiljaktigheter hur det ska tolkas, men vi slipper nu det lokalt.

Mer information om hur det kommer bli med lönedialogerna samt tidsplan för publiceras på Länet.

Som vanligt ska du dock förbereda dig på att ha en dialog med din chef där du ska lyfta fram dina prestationer under 2011.

Vi ses och hörs!

Lars Dahl

Lokal lönebildning är fortfarande modellen

Vi är oerhört förvånade över att FAO nu försöker lägga sig i den lokala lönebildningsprocess som vi har ett kollektivavtal om. Det är inte sant att det finns ett centralt avtalat löneutrymme som de lokala parterna måste följa
– Gert-Ove Andreasson, förhandlingsansvarig på FTF – facket för försäkring och finans.

Ovanstående citat kommer från FTF efter det att FAO gått ut med på sin hemsida att man går ifrån lokal lönebildning som du kan läsa HÄR

Det som FTF förhandlat fram centralt är en siffra på 2.6% som gäller om man lokalt inte kan komma överens. Det man har gjort i avtalet är att man har ändrat lite och tagit bort viss text. Så här står det i avtalet:
3.1 Inledande förhandling – lokalt löneavtal. Där lyder texten: – komma överens om formerna för den lokala löneprocessen (samt eventuellt avtala om löneutrymme). Texten inom parentes har utgått.

Detta tolkar nu FAO som att den siffra som satts gäller alla arbetsgivare som har kollektivavtal med FTF. Alltså att siffran är 2.6%, varken mer eller mindre. Man skriver till och med att siffran ska gälla automatiskt i de lokala lönerevisionerna.

Fortfarande är det så att det som avtalats centralt är den siffra som gäller som en ”nödutgång” ifall vi inte kommer överens lokalt. Det är den linjen som FTF driver centralt och det är också den linjen vi kommer driva på Länsförsäkringar Stockholm.

Självklart är vi medvetna om att företaget måste få bukt med sitt resultat och vi kommer därför inte att begära guld och gröna skogar. Däremot kommer vi begära rättvisa lönedialoger samt att motiveringarna ska vara väl formulerade. Vi kommer också begära ett förtydligande om vad i lönekriterierna som gäller inom olika arbetsområden. Det är viktigt för oss att man får reda på varför man fått den löneökning som chefen lagt och inte få svaret ”Jag har inte mer pengar att dela ut”.

Vad tycker ni är viktigt i en lönedialog? Tycker ni att 2.6% kan vara bra i år med tanke på läget? Tankar och idéer tas tacksamt emot!

Vi ses och hörs!

Lars Dahl

FTF fick igenom kravet på 2,6 procent

FTF och arbetsgivarorganisationen FAO kom sent på fredag eftermiddag överens om ett nytt löneavtal för 2012, sedan medlare kallats in för att få till stånd en överenskommelse. Löneutrymmet för försäkringsbranschen blir 2,6 procent för 2012, vilket också var FTFs krav. Lägstalönen blir 18 200 kronor, också det i enlighet med FTFs krav. FTF har hela tiden ansett att det är självklart att anställda inom försäkringsbranschen ska ha löneökningar i nivå med resten av arbetsmarknaden och att det är ”märket” på arbetsmarknaden, industriavtalet, som ska följas. Det avtalet ger 2,6 procent för 2012.

FAO har tidigare i förhandlingarna bara bjudit 2,1 procent och FTF strandade därför förhandlingarna i början av januari. FTF lade sedan ett konfliktvarsel som skulle innebära strejk med start den 8 februari för cirka 400 FTF-medlemmar på försäkringsbolagen If, Skandia samt Länsförsäkringsbolagen Mäklarservice, Älvsborg, Kalmar och Dalarna. Den strejken är nu avblåst.

Vi slapp att gå ut i konflikt och fick det vi begärde från början. Vi är naturligtvis mycket nöjda

– Gert-Ove Andréasson, förhandlingsansvarig ombudsman på FTF.

Källa: FTFs hemsida

Självklart är även vi i personalklubben nöjda och glada att vi slapp gå ut i konflikt. Vi är också väldigt stolta över vår förhandlingsdelegation som stod på sig och tackar dem för ett fantastiskt jobb.

Nu kan vi börja planera för ett lokalt avtal, men mer om det kommer senare.

Vi ses och hörs!

Lars Dahl

%d bloggare gillar detta: