Bloggarkiv

FTF fick igenom kravet på 2,6 procent

FTF och arbetsgivarorganisationen FAO kom sent på fredag eftermiddag överens om ett nytt löneavtal för 2012, sedan medlare kallats in för att få till stånd en överenskommelse. Löneutrymmet för försäkringsbranschen blir 2,6 procent för 2012, vilket också var FTFs krav. Lägstalönen blir 18 200 kronor, också det i enlighet med FTFs krav. FTF har hela tiden ansett att det är självklart att anställda inom försäkringsbranschen ska ha löneökningar i nivå med resten av arbetsmarknaden och att det är ”märket” på arbetsmarknaden, industriavtalet, som ska följas. Det avtalet ger 2,6 procent för 2012.

FAO har tidigare i förhandlingarna bara bjudit 2,1 procent och FTF strandade därför förhandlingarna i början av januari. FTF lade sedan ett konfliktvarsel som skulle innebära strejk med start den 8 februari för cirka 400 FTF-medlemmar på försäkringsbolagen If, Skandia samt Länsförsäkringsbolagen Mäklarservice, Älvsborg, Kalmar och Dalarna. Den strejken är nu avblåst.

Vi slapp att gå ut i konflikt och fick det vi begärde från början. Vi är naturligtvis mycket nöjda

– Gert-Ove Andréasson, förhandlingsansvarig ombudsman på FTF.

Källa: FTFs hemsida

Självklart är även vi i personalklubben nöjda och glada att vi slapp gå ut i konflikt. Vi är också väldigt stolta över vår förhandlingsdelegation som stod på sig och tackar dem för ett fantastiskt jobb.

Nu kan vi börja planera för ett lokalt avtal, men mer om det kommer senare.

Vi ses och hörs!

Lars Dahl

Ska både medlemmar och oorganiserade strejka? Ett förtydligande.

En av de vanligast frågorna som ställs, är vilka som egentligen omfattas av konflikten. Är det både FTF-medlemmar och oorganiserade, som FTF påstår, eller är det bara FTF-medlemmar, som FAO påstår?

Så här förhåller det sig:
FAO sluter kollektivavtal med både FTF och Saco. Anställda som är medlemmar i ett Saco-förbund omfattas av kollektivavtalet mellan FAO och Saco, medan alla andra anställda omfattas av kollektivavtalet mellan FTF och FAO.

FTFs konfliktvarsel lyder ”Arbetsnedläggelse som utförs inom FTF-FAOs kollektivavtalsområde på försäkringsbolaget xx…”. Varslet gäller alltså ett helt avtalsområde. Det i sin tur betyder att alla anställda som omfattas av FTF-FAO-avtalet, också omfattas av konfliktåtgärderna. Ett undantag finns och det är ”felorganiserade”, det vill säga den som är medlem i ett annat fackförbund än FTF eller Saco och som FAO inte har slutit kollektivavtal med. Medlemmar i andra förbund, oavsett om det är Saco, Unionen, Ledarna eller Finansförbundet, ska iaktta neutralitet i konflikten. Det betyder att de inte ska ta över arbetsuppgifter som FTF-medlemmar skulle ha utfört.

Oorganiserade har rätt att delta i konflikten och det framgår av FAOs hemsida att de inte betraktar detta som arbetsvägran.

FTF kan inte tvinga oorganiserade att gå ut i strejk, men vi betraktar oorganiserade som fortsätter att jobba med de blockerade arbetsuppgifterna som strejkbrytare.
Vi förväntar oss att oorganiserade stödjer konflikten, eftersom de går på FTFs avtal och därmed får ta del av de fördelar som finns i avtalet. Går de med i FTF får de dessutom konfliktersättning när konflikten bryter ut.

Personligen tycker jag att det hade varit helt rätt att ta ut oorganiserade och tvingat dem att gå hem utan lön. För ska man ha samma rättigheter som andra på arbetsplatsen men inte vilja var med att betala för det får man lite stå sitt kast.

Så är du inte medlem idag men ändå tror på att man ska ha schyssta arbetsvillkor på arbetsplatsen så tycker jag att du går med nu genast och det genom att KLICKA HÄR

Och återigen, du som är medlem kanske ska fråga din kollega varför du ska betala för att han eller hon ska få samma villkor som du!

Vi ses och hörs!

Lars Dahl

Vad är det som händer med varsel och strejk? Uppdaterad

Ja då var det en ny vecka och som utlovat så ska jag skriva lite mer information om det här med det strejkvarsel som lades i fredags

Så vad har hänt och vad händer?

Den 13 januari 2012 sade FTF upp den del av kollektivavtalet som rör lönenivåerna i försäkringsbranschen eftersom arbetsgivarorganisationen FAO vägrat gå med på lönejusteringar i nivå med resten av arbetsmarknaden. Läs mer om konflikten bland inläggen på bloggen (klicka på den blå länken)

Parterna har inte kunnat närma sig varandra i frågan och FTF vidtar därför ytterligare åtgärder genom att varsla, det vill säga förvarna, om en konflikt. Konflikten träder i kraft den 8 februari kl. 08.00.

Ett varsel är en förvarning till arbetsgivarna om att FTF ämnar vidta konfliktåtgärder. Konflikten träder i kraft den 8 februari kl. 08.00. Begär någon av parterna medling kan konflikten skjutas upp med 14 dagar. Ett varsel kan innebära att man tar ut medarbetare i strejk, men kan även innebära andra sanktioner som anställningsstopp, övertidsstopp med mera.

De försäkringsbolag som är berörda i första läget är:

* Skandia Försäkringsaktiebolag
* If Skadeförsäkring AB
* Länförsäkringar Kalmar län
* Länsförsäkringar Älvsborg
* Dalarnas försäkringsbolag
* Länsförsäkringar Mäklarservice
Blir konflikten långvarig kan fler arbetsplatser tar uttagna.

Vi är för närvarande inte uttagna i konflikten men några få saker om vad det kan innebära om vi hamnar där.

Tas en arbetsplats eller vissa arbetsuppgifter på en arbetsplats ut i konflikt samt att arbetsuppgifterna blockeras så innebär det att ingen får utföra dessa arbetsuppgifter. Det innebär att även oorganiserade tas ut i strejken, och de får inte utföra de arbetsuppgifterna heller. Den som är medlem i FTF får konfliktersättning som ska täcka det inkomstbortfall som blir. Är man inte medlem i FTF får man ingen konfliktersättning. För att ha rätt till konfliktersättning måste man ha gått med i FTF senast 23.59 den 7 Februari. Medlem blir man HÄR!

Medlem i annat fackförbund?
FTF har begärt neutralitet i konflikten från andra fackförbund. Det innebär att om du är medlem i ett annat fackförbund än FTF och jobbar på ett av de bolag som är uttaget i konflikten, får du utföra dina egna arbetsuppgifter. Men du får inte ta över arbetsuppgifter som den som är uttagen i konflikten skulle ha utfört.

Alla medlemmar som tas ut i konflikt ska stå till förbundets förfogande under den tid som normalt skulle ha varit arbetstid. Man får till exempel inte ta något annat tillfälligt jobb eller resa bort. Att stå till förbundets förfogande kan exempelvis innebära att man hoppar in som strejkvakt eller hjälper till att informera medlemmar och allmänhet om konflikten. I gengäld betalar FTF ut ersättning för förlorad arbetsinkomst.

Vi kommer heller inte att teckna några lokala löneavtal förrän konflikten är löst. Avtalet gällande övergång från rörliga ersättningar till fast lön gäller dock, då de tecknades före konflikten började gälla. Detta innebär dock inte att dessa arbetsplatser är undantagna om det skulle bli en konflikt här hos oss!

Varför gör vi nu detta då? Jo det ska jag förklara med några punkter!

  • FAO vägrar gå med på lönejusteringar i nivå med det så kallade ”märket” på arbetsmarknaden – industriavtalet.

  • FTF anser att branschen har råd med samma lönejusteringar som alla andra.

  • Svenskt Näringsliv och andra arbetsgivarorganisationer hävdar att industriavtalets ”märke” måste följas.

Den största punken är dock att det handlar om en förtoendekris, då man vid senaste förhandlingar var överens om att industriavtalet skulle följas, någon som FAO nu inte vill kännas vid. FTF anser att ett muntligt avtal är lika gällande som ett skriftligt, men det håller inte FAO med om.

Om vi kommer tas ut i konflikten här hos oss så kommer ni självklart få en massa mer information om läget. Ni kan som vanligt läsa mer på FTFs hemsida eller ta kontakt med någon av oss i styrelsen. Man kan också ta kontakt direkt med FTFs kansli genom FTF ombudsmannajouren, ombudsman@ftf.se eller 08-791 17 70.

Har fackliga kollegor som också bloggar om utvecklingen på ftffora.wordpress.com samt ftflfab.wordpress.com man kan också följa twitter om man nu håller på med sånt för där finns flertalet fackliga kollegor som informerar om vad som händer. Klicka på respektive namn för att komma till deras twitterflöde! FTF-Förbundet, FTF-Fora, FTF i Skandia, FTF LFAB

Så hoppas ni fick lite mer information nu och att ni kan ta åt er av den!

Och tänk på att det är bättre att fråga än att komma på en egen sanning om vad som händer, så lätt att det blir fel då 🙂

Vi ses och hörs!

Lars Dahl

FTF lägger varsel i morgon!

Enligt information på FTFs hemsida så gjorde FTF i dag ett sista försök att komma överens med FAO om nivån på lönejusteringarna i försäkringsbranschen 2012. Det gick inte att komma överens och därför strandade FTF förhandlingarna. FTF kommer nu att varsla om konfliktåtgärder. I morgon fredag, ska FTF underrätta Medlingsinstitutet om de varsel som ska läggas, och sedan kommer ett varsel om konfliktåtgärder att överlämnas över till FAO. Konflikten som FTF varslar om kan träda i kraft den 8 februari.

FTF har krävt lönejusteringarn i nivå med resten av arbetsmarknaden, något som arbetsgivarorganisatione FAO inte vill gå med på.

Följ utvecklingen och läs mer om vad som händer på FTFs hemsida och för att få bakgrund läs tidigare inlägg på bloggen

Vi kommer hålla er underrättade med vad som händer och sker.

Lars Dahl

Konfliktersättningen är bestämd.

Ja vi börjar vecka med mer information om vad som händer om det nu blir konflikt och vilken ersättning som man då får från FTF. Detta har också mailats ut till de flesta som har angett en mailadress hos FTF. Men för att se till att alla får infon kommer den här igen!

Läs om ersättningen och hur du loggar in för att uppdatera dina uppgifter på FTFs hemsida! Ersättningen är skattefri så tänk på det när ni räknar ut er ersättning och se till att den lön du angett är korrekt, för annars kan du få fel ersättning om det nu blir konflikt.

De som inte är medlemmar har inte rätt till konfliktersättning och man måste gå med innan det blir konflikt för att ha rätt till ersättningen. Så blir det konflikt 1 februari måste man gått med innan dess.

Följ utvecklingen och läs mer om vad som händer på FTFs hemsida och i de nyhetsbrev som mejlas till alla medlemmar samt läs tidigare inlägg på bloggen

Har fackliga kollegor som också bloggar om utvecklingen på ftffora.wordpress.se samt ftflfab.wordpress.com man kan också följa twitter om man nu håller på med sånt för där finns flertalet fackliga kollegor som informerar om vad som händer. Klicka på respektive namn för att komma till deras twitterflöde! FTF-Förbundet, FTF-Fora, FTF i Skandia, FTF LFAB

Har du några frågor tveka inte att höra av dig!

Kommentera gärna nedan vad ni tycker om läget i avtalsförhandlingarna!

Vi ses och hörs!

Lars Dahl

%d bloggare gillar detta: