Bloggarkiv

Avslutande löneförhandlingar i sluttampen

Ja för väldigt snart måste vi och arbetsgivaren vara överens om alla FTF-medlemmars löner.

Möte FTF

Vi ska ha gått igenom de som inte är överens men även titta på de som är överens och se om det finns någon med väldigt låg löneutveckling som vi vill ha någon form av åtgärd på. Vi har haft många bra och konstruktiva sittningar och så här mot slutet är diskussionerna många med argument från både sidor. Vi som gillar förhandling får komma till vår rätt nu, för det är nu det gäller.

Men jag tror att vi snart kommer skaka hand med varandra och allt kommer vara klart! Kommer alla som varit ej överens att bli nöjda? Nä så fungerar det ju inte alltid utan några kommer bli nöjda och vissa kommer kanske inte få någon förändring. Men i det stora hela som vi måste titta på också tror jag att det kommer bli bra!

Dialog

Tycker du att det här med förhandling och medbestämmande verkar spännande? Ja men läs då vårt inlägg om de nya kontaktombuden och räck upp handen! 🙂 Vi ses och hörs! Lars Dahl

Är du den vi söker?

Villhadig

Du har viljan att påverka på din arbetsplats.
Du får stöd och utbildning av oss.

Som Kontaktombud kommer du:

Föra gruppens talan
Vara med vid rekrytering
Få arbeta med medbestämmande

Som Kontaktombud får du:

Inblick i företaget
Utbildning i arbetsrätt och arbetsmiljö
En positiv merit i din fortsatta karriär

 

LFFTFlogga

FTF – Facket för försäkring och finans är det största fackförbundet på Länsförsäkringar Stockholm. Fackets uppgift är att ta tillvara på alla medlemmars rättigheter och intressen på arbetsplatsen. Arbetsgivaren måste förhandla med FTF i de frågor som rör arbetsplatsen och dess medarbetare. Detta sker på lite olika sätt och på olika nivåer.

I och med företagets nya organisation och struktur så har vi tillsammans med företaget kommit överens om att många fackliga frågor ska lyftas med närmast berörda chef i första hand. Detta gör att vi kommer behöva kontaktombud i alla våra arbetsgrupper för att dialogen mellan facket och arbetsgivaren ska ske så smidigt som möjligt.

Då det är ett förtroendeuppdrag att vara kontaktombud så är det viktigt att det är FTF medlemmarna i den närmaste arbetsgruppen som utser vem som ska representera dem. Förut utsågs kontaktombuden av styrelsen vilket vi inte tycker är så demokratiskt.

Därför ber vi i klubbstyrelsen er nu att hjälpa oss utse kontaktombudet för just din arbetsgrupp. Ni har nu chansen att påverka vem som för er talan. Kontaktombudet måste självklart vara medlem i FTF – Facket för försäkring och finans.

Hur kommer detta gå till?

Jo vi i styrelsen kommer att besöka alla arbetsgrupper för att ge mer information och se till att ni väljer ett kontaktombud. Men ni kan redan nu börja prata med varandra om vem i er grupp som vore bäst lämpad. Eller är det så att du själv känner dig manad så kan du ju redan nu tala om det för din grupp.

DSC00089

Vad är ett kontaktombud? 

Kontaktombudet är en representerar kollegorna i sin grupp som är med i FTF och för deras talan.

Kontaktombudet kommer att få inblick i fackliga frågor och ha en dialog med närmaste chef om hur gruppen arbetar.

Kontaktombudet kommer att få en utbildning i arbetsrättsliga frågor o Arbetsmiljö.

Kontaktombudet kommer få jobba med frågor gälla exempelvis arbetstid, övertid eller brister i arbetsmiljön.

Kontaktombudet kommer vara involverade i rekrytering av ny personal.

Man kommer som kontaktombud också att få inblick i företaget gällande ekonomi, omorganisation, arbetssätt bara för att nämna några saker.

Kontaktombuden kommer träffa styrelsen ca en gång per kvartal men man kan alltid kontakta någon i styrelsen för hjälp och stöd när som helst.

Är man dessutom intresserad av bli arbetsmiljöombud kommer man även få vara lite djupare involverad i arbetsmiljöfrågor och kommer tillsammans med samordnande arbetsmiljöombud Emmelie Thomsson att träffas och prata om övergripande arbetsmiljö på hela företaget. Man är också ansvarig för att påpeka för närmaste chef om det finns brister i arbetsmiljön. Som arbetsmiljöombud representerar man alla sina kollegor i gruppen och inte bara de som är med i FTF.

Har du eller din grupp frågor är ni välkomna att kontakta oss i styrelsen genom att maila oss genom att klicka här

Vi ser fram emot att få träffa er alla!

FTFs Personalklubb på Länsförsäkringar Stockholm

 

Styrelsemöte, månadens medlem och ny organisation

Ja ingen stund har vi att vila förrän de ropar och vi får ila!

Foto av: Naomi Olofsson

Foto av: Naomi Olofsson

Kanske inte riktigt så illa är det inte, men hösten har som sagt satt fart och det är mycket som ska hända på kort tid.

Närmast har vi styrelsemöte i personalklubben och den här gången har vi med våra kontaktombud igen. Vi kommer nog prata en del om man börjat märka av den nya organisationen samt gå igenom vad som händer både inom och utom företaget.

Vi har heller inte utsett månadens medlem på flera månader och det har varit lite för mycket för att vi skulle hinna med det. Men nu ska vi snart ha 3 stycken som blir månadens medlem så håll ut!

Vemdär Vemdär Vemdär
Vilka tre blir månadens medlemmar för juni, juli och augusti? 

Ja nu har vi levt i ny organisation under sommaren men det känns inte som att vi har märkt av det allt för mycket. Eller hur har ni upplevt det hittills? Det ska fortfarande rekryteras lite tjänster och sen är det ju för ledningen, och i viss mån bolagsstyrelsen, att sätta en plan vart vi vill att företaget ska. Men hur det kommer påverka oss medarbetare går inte att svara på än.

Sen har vi Finansloppet på onsdag att se fram emot, ska ni med?

Vi försöker också planera höstens aktiviteter och vi tänkte även ha något för alla chefer under hösten.

Så vi står inte i startgroparna längre utan har kommit iväg en bit!

Men vi ses och hörs i spåret!

Lars Dahl

Möte med kontaktombuden igår

Igår hade vi i styerlsemöte i personalklubben och började vårt möte med våra kontaktombud.

Kontaktombuden

En härlig skara kontaktombud och personalklubbens styrelse!
Övre raden från vänster: Mats Olsson, Olle Nykvist, Jens Sörlander, Krister Rosenberg, Christer Anvemo, Johan Bendelius, Michael Karlsson, Ingemar Bodlund och Lars Dahl
Främre raden från Vänster: Emmelie Thomsson, Marcus Gustafsson, Ewa Karlsson, Liselott Lilja, Ann-Britt Eriksen, Monica Granada och Maria Sandström

Vi hade med oss kontaktombuden den första 1.5 timmen där vi som vanligt hade rapportrunda om hur det är på de olika avdelningarna och vad det är man pratar om just nu. Det var många bra saker som kom upp och på vissa avdelningar känns det helt ok men på andra avdelningar har man många åsikter om hur man tycker att det är på bolaget just nu.

De tankar och funderingar som våra kontaktombud hade kommer vi ta med oss till fredagens ledningsgruppsmöte där vi också kommer ta upp mer saker vi hör om ute i organisationen. Med på mötet var också vår valberedning för att de ska kunna sätta sig in i arbetet vi gör och även få en bra kontakt med våra kontaktombud.

Vi pratade också om att vi kommer ha en medlemsaktivitet den 23 maj där ni kommer kunna införskaffa skydd inför sommaren! Jag säger inte så mycket mer än så, utan mer information kommer! Det kommer finnas bra priser att vinna och alla oavsett vart man jobbar kommer ha en chans!

Själva styrelsemötet efter att kontaktombuden gått flöt på bra, och då vi har en del nya i styrelsen så fick vi också gå igenom formalia och vad som gäller på våra möten. Nu låter det som om våra möten är väldigt formella men vi konstaterade faktiskt att det är väldigt avslappnade och konstruktiva möten vi har.

Men det avhandlades allt från nya riktlinjer som företaget vill ha till det ekonomiska läget och medlemsärenden vi har just nu. Självklart pratade vi lite lönedialog, och trots att vi har skickat information om att ni kan kontakta oss så hör vi inte så mycket från er. Så en påminnelse till er är att ni hör av er om ni behöver hjälp och stöd samt att ni ska kontakta oss innan ni sätter er som ej överens i er lönedialog så vi kan hjälpa er med nästa steg!

Vi avslutade mötet med att gå ut och äta tillsammans för att vi ska lära känna varandra lite bättre. Vi var på De Peppe i Gamla stan och det är ett ställe vi alla kan rekommendera!

De Peppe

Vi ses och hörs!

Lars Dahl med resten av styrelsen.

Kontaktombudet! Örat mot rälsen

Vi har inom FTF något som kallas för kontaktombud. Ett kontaktombud kan antingen vara den enda fackliga representanten på ett företag om det är ett litet företag eller så som vi har det, någon som har koll där vi kanske inte har egna ögon och öron.

mg_9695

Kontaktombudet är ju också som överskriften syftar på, örat mot rälsen och hör vanligt vis hur det är ute på avdelningarna och kontoren/butikerna. I vissa fall så är det med kontaktombudet som man kan komma överens att lokalt om man vi göra någon förändring som enbart gäller ett visst kontor.

Vi väljer också att träffa kontaktombuden i alla fall 4 gånger per år, samt att vi försöker ha minst en utbildning per år för nya kontaktombud.

Vi tycker det är väldigt viktigt att vi har våra kontaktombud och att det finns folk som är intresserade av att vara det. Vanligtvis är det en ”inkörsport” till att sitta i personalklubbsstyrelsen längre fram om man har de ambitionerna.

Jag är glad att vi har våra kontaktombud som lyssnar av sina kollegor och som kommer till oss med frågor funderingar och även när det händer saker där ute i verksamheten som kanske inte är helt förankrad med personalklubben.

Idag kommer kontaktombuden vara med på vårt styrelsemöte och sen är det medlemsmöte! Och för att hylla våra kontaktombud ytterligare så kommer en av dem idag att bli månadens medlem! Ni får veta vem imorgon!

Vi ses och hörs!

Lars Dahl

%d bloggare gillar detta: